ORGANIZING COMMITTEE

SCIENTIFIC PROGRAM COMMITTEE CO-CHAIRS

Hiroshi Egusa
Japan

Kung-Rock Kwon
Korea

Kumar Shah
USA

Arzu Tezvergil-Mutluay
Finland

Yongsheng Zhou
China